Doctor Who – Under the Lake // Before the Flood: Griezels, oorwormen en informatieve paradoxen

avatar‘En wat vind je nu van HET VERHAAL?’ In de rol van proeflezer duwt mijn vriend het artikel van 2/11 onder mijn neus. ‘Rustig!’ Ik wijs hem op de – nog onsamenhangende – tekst waarmee ik bezig ben. In de chaos zoek ik naar een antwoord: Worden de indrukwekkende personages van Whithouse met een adequate aflevering vergezeld? Lees verder